Tekniska museet

Kompositpaneler brandskyddade till B-S1,d0 med CON-RFB Brandskyddsfärg