Beräkna minsta antal takfotsventiler

Ventilationsbehovet för takkonstruktionen måste projekteras i varje enskilt fall för val av antal och placering av luftventiler. Kalkylatorn på denna sida ger en generell anvisning till minimum antal FB Takfotsventiler per golvyta på kall vind. Som grund för beräkningen i kalkylatorn ligger boken ”Brandsäkra Trähus” som är ett resultat av samarbetsprojektet Nordic Wood.

SINTEF Byggforsk Handbok 51 Flervånings trähus rekommenderar också att luftarealen av kalla vindar/tak bör vara 1/300 del av taket/golvets areal. Det tas utgångspunkt i att det är total luftareal inkluderat areal för utluftning. Kalkylatorn anger rekommenderat antal ventiler för inluft i takfot motsvarande en areal 1/600 av takets golvyta. Det förutsätter konventionell utluftning i gavel. 1/300 totalt och 1/600 för inluft i takfot är de vanligaste värdena som används även i andra länder, t ex Federal House Administration i USA.

Beräkna Takfotsventiler

stycken