Firebreather™ Vädringslucka

I väggar med brandklassningskrav, brandcellsbegränsande konstruktioner, uppstår det ofta konflikter eftersom man har behov av ventilation genom fönster eller ventiler. Detta problem stöter man ofta på till exempel i byggnader med utvändiga loftgångar. Loftgångarna är även utrymningsvägar och fasaden som gränsar mot dessa skall därför efter givna bestämmelser utföras som brandspridningsbegränsade konstruktioner.
FB Vädringslucka löser ventilationsbehovet genom brandklassade väggar och fasader på ett enkelt sätt. Vi erbjuder även brandklassade fönster i kombination med FB Vädringsluckor för ett komplett system.

Vädringsluckan är testad EI30 och EI60 hos SINTEF.