Aithon A90H

Aithon A90H brandskyddsfärg för betong som ger en slät, matt vit finish. Färgen kan övermålas om annan kulör eller finish önskas.

Färgen sväller upp (intumescent) då den utsätts för värme vilket medför att den skyddar underliggande ytor och konstruktioner från hettan i branden.

Trots att betong i sig inte brinner är det viktigt att brandskydda den för att undvika strukturella skador orsakade av värmen från en brand.

Aithon A90H brandskyddsfärg lämpar sig väl för att skydda betongen i t ex ett P-hus vid en brand. Det är mycket enklare att måla med Aithon än att lägga på mer betong på tak och väggar för att öka brandskyddet vid en renovering.

  • R240 på betongplattor och väggar
  • R120 på betongbalkar och pelare
  • För förspänd och armerad betong
  • Vattenburen
  • Inget behov av toppfärg ens i hög luftfuktighet eller kalla inomhusmiljöer.

A90H kan appliceras med färgspruta, pensel eller roller.

A90H är bedömd av B.R.E. enligt SS EN 13381-3:2015

Levereras i hinkar om 20 kg.