Nordic QVFR Flamskyddande lack och vit färg

Nordic QVFR är flamskyddslack och flamskyddsfärg för applicering på trä
eller träbaserade produkter och finns som vit färg och klar lack. Nordic
QVFR är avsedd för inomhusbruk och behöver inget täcklager.

Flamskyddslack och flamskyddsfärg används med fördel på tak och väggar som behöver flamskydd, t ex på väggar och tak i utrymningsvägar. På bl a CIK arena i Knivsta, Sara kulturhus i Skellefteå och nya Lidl-butiker har man använt Nordic QVFR flamskyddslack. Lacken kan vitpigmenteras och färgen kan brytas i diverse kulörer.

Nordic QVFR är testad på tidigare målat barrträ och fungerar väl över existerande färglager.

Produkten är en tvådelslösning och måste appliceras i rätt ordning: QVFR1 följt av QVFR2.

Denna färg/lack passar utmärkt för att flamskydda trämaterial, t ex tak och väggar i miljöer där det inte skall ”synas” att brandskydd  applicerats.

Brandtestat enligt EU Standard EN13501-1, EN13823 (2002 SBI) och EN11925-2 (2002 antändning).
Brandklassning B-s1,d0 används för att förhindra flamspridning.

sundahus

Nordic ES/VFR Flamskyddande lack och vit färg

Klar lack och vit färg som motverkar flamspridning, för användning på trä, träpanel, träskivor, spånskivor, fanér, laminat och andra  träprodukter. Appliceras med spruta, pensel eller roller.

Brandtestat enligt EU Standard EN13501-1, EN13823 (2002 SBI) och EN11925-2 (2002 antändning).
Brandklassning B-s1,d0 används för att förhindra flamspridning.
Dessa färger passar utmärkt för att flamskydda trämaterial, t ex tak och väggar i miljöer där det inte skall ”synas” att brandskydd  applicerats.

Nordic ES/VFR skall övermålas med Nordic HW Toppfärg/lack.

Nordic ES/VFR Flamskyddslack är listad hos Svanen Husproduktportal. Klicka här för att logga in i Svanens Husproduktportal

Nordic ES/VFR flamskyddslack är listad i Svanen Husproduktportal. Klicka här för att logga in i Svanens husproduktportal.

Nordic HW brandisolerande färg/lack för trä

Nordic HW01 brandisolerande vit färg med Nordic HW toppfärg
Nordic HW02 brandisolerande klar lack med Nordic HW topplack

Alla vet att trä brinner och för att göra trä brandsäkert så kan det målas eller lackas med våra produkter. Vid en brand så sväller färgen/lacken upp och bildar ett skyddande lager som isolerar träet från branden, vilket fördröjer tiden innan träet brinner.

Nordic HW är en isolerande och brandsäker färg alt. lack för användning på trä, träpanel, träskivor, spånskivor och andra träprodukter i inomhusmiljö. Nordic HW ska användas tillsammans med Nordic HW toppfärg/lack. Nordic HW finns både som vit färg och transparent lack och ger 30-60 minuters skydd beroende av materialets täthet/tjocklek.

Nordic HW passar utmärkt för att brandskydda trämaterial, t ex dörrar, tak och väggar i miljöer där ett diskret brandskydd önskas. Appliceras i 2 lager. Därefter ska man applicera toppfärg/topplack som skyddar brandskyddsfärgen/lacken mot fukt och slitage.

Nordic HW används mycket för att uppgradera befintlig byggnation, kulturbyggnader runt om i Sverige för ett diskret brandskydd, några av våra referenskunder är, Stadsbiblioteket Helsingborg, Artipelag Konstmuseet och Gripsholm slott i Mariefred.

Färgerna har testats K210/B-S1,d0  REI30 samt EI60 i väggkonstruktion!

Brandtestat enligt EU Standard EN13501-1, 13501-2, EN13823(2002 SBI), EN11925-2 (2002 antändning),
NEN EN 1364-1:2002, EN1363-1:1999, EN1363-2:1999 och har klassificering EI30, EI60 samt K210/B-s1,d0.

Levereras i 5- och 10-liters burkar.

sundahus

HW01 & HW02 är listade i Svanen Husproduktportal. Klicka här för att logga in i Svanens husproduktportal.

Nordic HW Toppfärg & Nordic HW Topplack

Nordic HW toppfärg & Nordic HW topplack är vattenbaserad snabbtorkande toppfärg/lack för inomhusbruk på trä. Nordic HW toppfärg är testad tillsammans med HW01 & Nordic HW topplack är testad med HW02 samt ES/VFR klarlack. Nordic HW toppfärg/lack appliceras med pensel, rulle eller spruta på torr yta som är behandlad med brand/flamskyddslack.

Nordic HW toppfärg/lack täcker 10-12m² per liter (85-100µ). Vi rekommenderar 2 lager Nordic HW toppfärg/lack för att minska risken för missfärgningar av brand/flamskyddslacken över tid.

Levereras i 5- och 10-liters burkar.

sundahus

Nordic HW Toppfärg & Nordic HW Topplack är listade i Svanen Husproduktportal. Klicka här för att logga in i Svanens husproduktportal.