Läs även om Mulcol’s produkter via denna länk

Pyrocoustic® Brandfogmassa

Pyrocoustic Brandfogmassa är en enkomponents akrylbaserad emulsion. Produkten isolerar mot såväl brand som ljud.
Tätningsmedlet expanderar vid värme eller brand och bildar kol, som i sin tur ger upphov till en rökbarriär.
Under normala förhållanden har materialet ett ljuddämpningsindex motsvarande byggnadsmaterial.

Pyrocoustic Brandfogmassa har följande fördelar:
CE-märkt 1121
Testad EN 1366-4, EN 1366-3 EI30, EI60, EI90, EI120, EI180
Brandklassad EN 13501-2
ASTM-E 1966, UL 2079
EN 10140 ljuddämpning 63dB
Luftgenomsläpp EN 1026 till 600Pa – 100Pa 0.0/0.0 m3/h/m2

Skarvflexibilitet +/- 12,5%
Halogenfri. Motståndskraft mot svamp och skadedjur.
Enkel att använda.

Pyrcoustic Brandfogmassa är listad i Svanens Husproduktportal. Klicka här för att logga in på Svanenshusproduktportal

CE-1121  

sundahus

Pyrocoustic brandfogmassa är listad i Svanen Husproduktportal. Klicka här för att logga in i Svanens husproduktportal.

Pyropro® HPE Grafitfog

Pyropro HPE grafitfog är en grafitbaserad högexpansiv brandfogmassa som expanderar vid brand. Därigenom kan man skydda olika typer/grupper av kablar och rör genom vägg. Pyropro HPE grafitfog behåller sin integritet och sina isolerande egenskaper när den används med lättbetong och gipsskivor.
Produkten levereras i patroner på 310 ml. Pyropro grafitfog är vattenbaserad och behåller sin form vid applikation.
Pyropro HPE grafitfog sväller vid brand så att den fyller det hålrum som finns. Väggen behåller därmed sin integritet och isoleringsförmåga.

Pyropro HPE Grafitfog har följande fördelar:

CE-märkt 1121
Testad EN 1366-4 och EN 1366-3, EI30, EI60, EI90, EI120
Brandklassad EN 13501-2
Luftgenomsläpp EN 1026 till 600Pa
Testad i fogar upp till 20 mm
Testad i öppningar 300 x 100 mm
Lång livslängd och övermålningsbar
Ger brännbara rör upp till 125 mm 120 min integritet

Högexpansiv brandfogmassa