Rak Skarvtätningslist

Stopseal® Rak Skarvtätningslist består av elastomeriskt akustiskt skumgummi med ett grafitbaserat intumescerande (svällande) material på båda  sidor. Den är designad för att uppnå 2 timmar brandtätning i konstruktioner med rörliga skarvar.
Testad enligt BS 476 del 20 & EN 1366-4.
Stopseal® Rak Skarvtätningslist är en flexibel och vattentålig fog som expanderar när den utsätts för värme. Kan även användas som  brandbarriär i kabelkanaler och gör det enkelt att installera fler kablar vid ett senare tillfälle.

Fördelar med Stopseal® Rak Skarvtätningslist:

  • Testad enligt EN 1366-4
  • Testad BS 476 till 240 minuter
  • Akustiskt klassad EN 10140 till 22dB
  • Mycket flexibla, +/- 50%
  • Påverkas inte av vatten eller fuktighet
  • Låg vikt och enkel installation
  • Underhållsfri
  • För skarvar upp till 150 mm
  • Halogenfri
Enkel installation
Flexibel brandlist i många dimensioner

Skarvtätningslisten är listad i Svanen Husproduktportal. Klicka här för att logga in i Svanens husproduktportal.