Rak Skarvtätningslist

Stopseal® Rak Skarvtätningslist (linjärtätning) är en flexibel och vattentålig brandlist som expanderar när den utsätts för värme. Den kan användas som  brandbarriär i kabelkanaler och gör det enkelt att installera fler kablar vid ett senare tillfälle. Den består av elastomeriskt akustiskt skumgummi med ett grafitbaserat intumescerande (svällande) material på båda sidor och är designad för att uppnå 2 timmar brandtätning i konstruktioner med rörliga skarvar.

Det är en brandtätningslist som används för att hindra risk för sönderdragna brandfogar i byggelement som utsatts för höga gastemperaturer eller kraftig seismisk påverkan. Den kan även användas inuti centraler, eldosor, kopplingslådor och vägguttag m.m. Produkten fungerar även bra för dammtätning vid användning i tele- och datorrum.

Brandtätningslisten är avsedd att monteras i väggar och bjälklag med en tjocklek på upp till 150 mm, samt gipsväggar med en tjocklek på upp till 120 mm. Antalet lager varierar beroende på fogbredden. När lamellerna släpps fastnar fogen utan behov av limning eller annan åtgärd. Brandlisten kan vatten- eller stänkskyddas vid behov.

Testad enligt BS 476 del 20 & EN 1366-4.

Fördelar med Stopseal® Rak Skarvtätningslist:

  • Testad enligt EN 1366-4
  • Testad BS 476 till 240 minuter
  • Akustiskt klassad EN 10140 till 22dB
  • Mycket flexibla, +/- 50%
  • Påverkas inte av vatten eller fuktighet
  • Låg vikt och enkel installation
  • Underhållsfri
  • För skarvar upp till 150 mm
  • Halogenfri

Skarvtätningslisten är listad i Svanen Husproduktportal. Klicka här för att logga in i Svanens husproduktportal.