Klassningsplaner och hantering av brandfarliga varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ställer krav på hantering och förvaring. I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosiva gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade. Vi bistår med hjälp vid ansökan om tillstånd, riskutredning samt rutiner vid hantering av brandfarliga varor.

Kontakta Oss

Pelle Håkansson
0708-22 40 14
pelle@eldochvatten.se
Göteborg