Risk- och konsekvensanalys

Riskanalysen har till uppgift identifiera, värdera och prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.

Kontakta Oss

Hasse Bergqvist eld och vatten

Hasse Bergkvist
0769-49 40 41
hasse@eldochvatten.se
Utgår från Stockholm, arbetar över hela landet

Brandutredningar/Utbildningar

Pelle Håkansson brandprojektör

Pelle Håkansson
0708-22 40 14
pelle@eldochvatten.se
Stenungsund / Göteborg

Brandskyddsdokumentation/Utbildningar