Brandfarlig vara

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Målgrupp och syfte

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Efter genomförd utbildning skall deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara, kunna ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett diplom som visar att de har genomgått kompetensutbildning i enlighet med kraven.

Utbildningsmål och kursinnehåll

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarlig vara
 • MSBs föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
 • Brandsläckningsutrustning
 • Praktiskt försök och demonstration
 • Beredskap vid olyckor
 • Onödiga larm

Tidsåtgång

Heldag. Genomförs hos er eller på distans.

Kursansvarig

Pelle Håkansson
0708-22 40 14
pelle@eldochvatten.se
Stenungsund / Göteborg

Brandskyddsdokumentation/Utbildningar

Certifierad_brandprojektor