Utrymningsplaner

Vi tar fram era utrymningsplaner!

På arbetsplatser ska det, i den omfattning som behövs och på platser som är väl synliga och lätta att upptäcka, finnas anslag med utrymningsplan. Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 2020:1 ”Arbetsplatsens utformning”.

Våra utrymningsplaner är utformade enligt svensk standard, SS 2875.

 Utrymningsplanen ska

  • visa alla utrymningsvägar och utrymningsplatser
  • återsamlingsplats
  • larmning
  • samt, vid behov, placering av brandredskap, larmknappar, hjärtstartare etc

Vi hjälper er med projektering utifrån ritningsunderlag. Vid behov kommer vi ut och gör inventering på plats, annars assisterar vi er via telefon och mejl.

Ni kan få utrymningsplanerna i 2D eller 3D.

Format A4, A3, A2.

Inramade i aluminiumram med frontglas eller inplastade med eller utan självhäftande baksida.

Ni kan få er egen logotyp på utrymningsplanerna.

Normalt levererar vi ett korrektur per mejl inom 5-7 dagar och efter godkännande från er sker slutleverans inom ytterligare någon eller några dagar.

(Mot en tilläggskostnad kan vi leverera korrektur inom 1-3 dagar)

Nedan ett exempel på utrymningsplan

Kontaktperson

Pelle Håkansson
0708-22 40 14
pelle@eldochvatten.se
Stenungsund / Göteborg

Brandskyddsdokumentation/Utbildningar

Certifierad_brandprojektor