Brandsäker vädringslucka

Firebreather vädringslucka(1)