Svar på vanliga frågor

Brandskyddsfärg

För träfärgen finns det 5 och 10 liter, stålfärgen och betongfärgen finns som 19 liter.

Nej, det viktiga är att rätt mängd påförs. Vi tillhandahåller protokoll för egenkontroll som utföraren fyller i.

  • Brandskyddsfärgen HW01/HW02 skall inte brytas, men EOV Toppfärg och EOV Topplack kan brytas i ljusa nyanser, max 5% av totalmängden.
  • Flamskyddslacken QVFR Klar kan brytas ljust, max 5% av totalmängden. Då bryts burk 1.
  • Flamskyddsfärgen QVFR Vit kan brytas i ljusa NCS-koder, även där max 5% av totalmängden. Då bryts burk 2, alltså topplagret.

Ja, man kan brandskyddsmåla och brandskyddslacka och man kan uppnå flamskyddskrav som B-s1,d0 samt K210/B-S1,d0  REI30 samt EI60 i väggkonstruktion.

Ja, man måste skydda bärande stål så att de behåller sin bärighet vid brand. Olika krav finns beroende på byggnad och verksamhetsklass. CON-RFB är en brandskyddsfärg för stål som har hög klassning, samtidigt som den är lätt att applicera.

Ja, betong är obrännbart men kan ändå skadas av den värme en brand skapar.

Uppgradera betong med vår brandskyddsfärg Aiton A90H.

Ventilation

Krav i BBR(Boverkets Byggregler) är att byggnader utöver enfamiljs bostad, är följande:  

 

5:535 Vinds- och undertaksutrymmen. Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas så att skyddet mot brandspridning mellan brandceller upprätthålls. De ska dessutom utformas så att omfattande brandspridning begränsas. Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilda i samma omfattning och i lägst samma brandtekniska klass som krävs för underliggande brandcellsskiljande väggar. För att uppnå dessa krav kan FB Firebreather® monteras. Då får man både brandskydd och ventilation. 

Utdrag ur Boverkets byggregler säger:

5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1 Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att:

  1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller,
  2. brandspridning inuti väggen begränsas,
  3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas
  4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.  

Det som skiljer Firebreather produkterna från andra lösningar är att Firebreather STOPPAR gnistor och brand från första sekund. Andra lösningar har en aktiveringstid upp till flera minuter, vilket medför att gnistor och brand kan sprida sig in i hålrum, fasader och andra dolda utrymmen vilket troligen medför att branden får fäste, att den blir svårsläckt, och att resultatet mest troligt blir en brandskada. 

Firebreather är tillverkade av rostfritt stål och intumescent material (grafit) som har mer eller mindre obegränsad livstid. Svällbanden som sitter inne i produkterna reagerar på värme (över 140 °C).

Firebreather produkterna finns för användning i takfot, fasad, vägg mellan brandceller, samt som vädringsluckor (fönster mot loftgång där det finns brandkrav).

Våra tjänster

Ja, för närvarande är det godkänt att köra utbildningen på distans.

Normalt kan vi leverera på 1-2 veckor.

Leverans

Vid lagerförd produkt skickar vi normalt samma dag om vi får in beställningen före 13:00. Normalt är leveransen framme efter 1-2 dagar. Är det riktigt bråttom så har DHL expressleverans (beroende på var i Sverige ni finns). Taxi eller budbil kan leverera snabbast (men dyrast).

Ej lagerförda produkter tar 1-2 veckor.

Vi skickar normalt inrikes med DHL. Ett mail med sändningsinformation skickas från DHL  till dig om vi har din mail-adress.