Lokstallarna i Göteborg

Bärande stål brandskyddsmålat med CON-RFB