Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation I samband med ny-, om- eller tillbyggnad som är bygglovspliktig ställs det krav enligt Plan- och bygglagen på att det ska upprättas en brandskyddsdokumentation. Bygglov krävs även vid verksamhetsändring där t.ex. kontorslokaler ändras till bostäder där de brandtekniska kraven skiljer sig åt. Eld & Vatten hjälper dig  med dokumentation under hela byggprocessen, från start … Fortsätt läsa Brandskyddsdokumentation