FireBreather® Luftspaltsventil

På samma sätt som övriga FireBreather-produkter tillgodoser luftspaltsventilen både behovet av ventilation och reducering av brandspridning.
Den är den enda ventilen med omedelbart brandmotstånd samtidigt som den är öppen för ventilation. Alla liknande produkter, t ex svällband, släpper genom flammor, gnistor och värme en period innan de har tätnat och risken är då stor att branden hinner sprida sig.

I och med att FB® Luftspaltsventil består av ett nät förhindras att gnistor tränger in i byggnaden och det brandsvällande materialet tätar ventilen vid en brand. Den skyddar även mot skadedjur. Andra produkter, t ex svällband kräver värme innan de expanderar och stänger ventilationen och då kan det redan vara försent att stänga öppningen i byggnaden.

Luftspaltsventilen monteras bakom fasaden vid syllen och/eller i våningsavskiljning för att förhindra brandspridning mellan våningsplan.

Luftspaltsventilen är även väl lämpad för montering i takfot och tillfredsställer kraven på EI30-EI90, från första sekund, och är tredjepartsgodkänd av RISE med certifikat 010-0238.

Luftspaltsventilen är patenterad.

Varianter:

Djup: 23, 28, 36, 50 mm

Längder: 530 mm (best.vara) och 1130 mm (lagerförd)

Brandklass: EI30, EI60, EI90

Fördelar:

 • Löser behovet av brandsäker ventilation på enkelt sätt
 • Stoppar omedelbart en brandspridning
 • Säkrar ventilation
 • Helt passiv
 • Lång livstid
 • Enkelt montage
 • Brandklass EI30, EI60 och EI90

Tester:

 • EN 1366-4:2006
 • EN 1366-4+A1:2010
 • prEN 1364-6:2022
 • ASTM2912 – Direkt flamtest
 • RISEFR 010-0238 – tredjepartsgodkänd
 • SP Fire 105 fasadtest – tredjepartstest
 • Lepir2 fasadtest – tredjepartstest
 • BS 8412 fasadtest – tredjepartstest

Användningsområden:

 • Bakom utläktad fasad
 • Våningsavskiljning
 • Luftspalt tak/vind
 • Övriga hålrum i konstruktionen

Lösningen kombinerar:

 • Nödvändig ventilation
 • Brandcellsbegränsande konstruktion
 • Hindrar möss och andra skadedjur från att ta sig in

Det pratas väldigt mycket om att brandsäkra trähus, med dessa menar vi flerbostadshus eller höga hus i trä. För att säkerställa att man förhindrar brandspridning i luftspalter är FB® FireBreather-produkterna helt unika. Dessa finns i 23, 28, 36 & 50 mm, EI30-EI90. Enkelt och funktionellt samt hållbart. På detta sätt kan man säkerställa ventilation i hålrum, genom väggar, genom tak, med upprätthållande av brandcellsgräns.

När man bygger flerbostadshus så är det viktigaste att ingen person skadas eller omkommer på grund av brand. Att alla ska ha möjlighet att komma ut är huvudbudskapet i Boverkets byggregler. Det som däremot kommer mer och mer nu, hos bl. a försäkringsbolagen, är varför man kan tillåta att fastigheten ’får’ brinna ner? Det är väldigt dåligt miljötänk, och inte hållbart. Därför menar vi, tillsammans med många inom byggbranschen, att det är möjligt att bygga både utrymningssäkert och beständigt för byggnaden. Då måste man börja tänka helhet och långsiktighet. Om man förhindrar att branden får möjlighet att sprida sig i dolda byggnadsdelar såsom hålrum säger det sig själv att branden blir lättare att släcka, att den inte får samma stora utveckling och fart. Att även uppgradera äldre radhus i bl a takfoten med FB® luftspaltsventiler ger en mycket större trygghet för de som bor i byggnaden. En brand i grannlägenheten behöver inte medföra att hela radhuslängan brinner ner.

 

Brandsäker ventilation för takfot och väggar
Brandsäker ventilation av takfot och vägg, EI30 - EI90
sundahus

FB® Luftspaltsventil monteras bakom fasaden i ytterväggen. Luftspaltventilen täpper inte igen hålrummet när den är monterad utan  medger tillräcklig luftventilation. Vid en brand tätar produkten luftöppningarna bakom fasaden och förhindrar därmed omfattande  brandspridning.
FB® Luftspaltsventil finns i flera varianter – EI30, EI60 och EI90.

Vänster vägg (överst på mobil) skyddas av Firebreather Luftspaltsventil med skydd mot brandspridning från första sekund, i höger vägg har det monterats svällband. I den sprider sig en brand under flera minuter innan den har svällt upp.

FB Luftspaltsventilen är listad i Svanens Husproduktportal.Klicka här för att logga in på Svanens Husproduktportal. 


OBS! Hela konstruktionen runt FB Ventilen skall ha samma brandklass för att få ett fullgott skydd!

 

 

Byggvarubedömningen
sundahus