Miljöpolicy

Vi skall bedriva vår verksamhet med utgångspunkt från minsta möjliga miljöpåverkan och alltid försöka hitta den bästa lösningen ur kvalitets- och miljösynpunkt.

Vi skall sälja de mest miljömässiga produkterna och arbeta för att få alla relevanta produkter bedömda och godkända hos Byggvarubedömningen.

Vi skall samordna transporter så mycket som möjligt samt spara energi där det är möjligt.

Vi använder, så ofta det är möjligt, returkartonger vid leveranser samt återanvänder kartonger och förpackningsmaterial samt källsorterar allt vårt avfall.