1. Skyddar mot brand: Brand- och röklister fungerar som en barriär mot brand, vilket kan hjälpa till att hindra att elden spridas från ett rum till ett annat.

  2. Ökar säkerheten: Brand- och röklister kan hjälpa till att öka säkerheten i byggnaden genom att minimera risken för att personer fastnar i rök och eld.

  3. Förbättrar ljudisolation: Brand- och röklister kan också fungera som ljudisolerande material, vilket kan vara användbart i exempelvis vårdhem eller andra ställen där det är viktigt att minimera ljudnivån.

  4. Förbättrar brandklassificeringen: Genom att montera brand- och röklister kan man förbättra byggnadens brandklassificering, vilket kan vara viktigt för att uppfylla krav från till exempel försäkringsbolag.

P69 Brand- och röklist

Självhäftande brand- och röklist för enkel montering i dörrkarmar. Levereras som singel dörr set SDS (innehåller 4 st 1100×1 mm för gångjärn- och anslagsidan och 1 st 1000×1 mm för ovankant dörrkarm, nubb för säkring av rökborsten samt brandskyddspapper för montering i låskistan.)

p69-300x224

Den är producerad av utvidgande/isolerande material, med ytskikt i färgad vinyl eller trälaminat.
Den ena kanten har en rökborsteförsegling. På baksidan har listen självhäftande tejp för enkel montering.
För säkerhets skull bifogas små spik för användning i längdriktningen med 300mm avstånd.
Efter montering kan listen övermålas om man önskar (EJ rökborsten).
Denna produkt finns i brunt, vitt eller trälaminat (fanér). Expanderar vid 118-120 °C

P74 Rökborste

Hållare i aluminium (2 meter) eller plast (2,1 meter). Höjd på rökborsten är 25 eller 50 mm.

Används i nederkant av dörr, mellan dörr och golv, baksida av skjutdörrar eller där pardörrar möts.

PDBP411M mekanisk dropplist

PDB mekanisk dropplist/röklist/släptröskel tätar glappet mellan dörr och golv, den skyddar mot brand, rök, ljud, ljus, skadedjur och intrång.
Listen har en globalt patenterad mekanism med hävarmar som aktiverar en aluminiumlist som sänks ner mot tröskel eller
golvet varje gång dörren stängs. PDB411M mekanisk dropplist ger skydd mot rök, testad enligt BS EN 1634-3:2004; samt skydd
mot brand i 60 minuter i enlighet med BS EN 1634-1:2014.