1. Skyddar mot brand: Brand- och röklister fungerar som en barriär mot brand, vilket kan hjälpa till att hindra att elden spridas från ett rum till ett annat.

  2. Ökar säkerheten: Brand- och röklister kan hjälpa till att öka säkerheten i byggnaden genom att minimera risken för att personer fastnar i rök och eld.

  3. Förbättrar ljudisolation: Brand- och röklister kan också fungera som ljudisolerande material, vilket kan vara användbart i exempelvis vårdhem eller andra ställen där det är viktigt att minimera ljudnivån.

  4. Förbättrar brandklassificeringen: Genom att montera brand- och röklister kan man förbättra byggnadens brandklassificering, vilket kan vara viktigt för att uppfylla krav från till exempel försäkringsbolag.

P69 Brand- och röklist

Självhäftande brand- och röklist för enkel montering i dörrkarmar. Levereras som singel dörr set SDS (innehåller 4 st 1100×1 mm för gångjärn- och anslagsidan och 1 st 1000×1 mm för ovankant dörrkarm, nubb för säkring av rökborsten samt brandskyddspapper för montering i låskistan.)

p69-300x224

Den är producerad av utvidgande/isolerande material, med ytskikt i färgad vinyl eller trälaminat.
Den ena kanten har en rökborsteförsegling. På baksidan har listen självhäftande tejp för enkel montering.
För säkerhets skull bifogas små spik för användning i längdriktningen med 300mm avstånd.
Efter montering kan listen övermålas om man önskar (EJ rökborsten).
Denna produkt finns i brunt, vitt eller trälaminat (fanér). Expanderar vid 118-120 °C

P74 Rökborste

Hållare i aluminium eller plast, 2 och 3 meter längder. Längd på rökborsten är 25 & 40 mm.

Används i nederkant av dörr, mellan dörr och golv, baksida av skjutdörrar eller där pardörrar möts.