Beräkna Färgmängd Stål

Räkna ut hur mycket brandskyddsfärg för stål du behöver till ditt projekt

Vid cirkulär typ använd alltid 4-sidig
För Cirkulära profiler: Diameter x 3,1416. För Kvadratiska profiler: 4 x längden av en sida. För Rektangulära profiler: (2 x höjden) + (2 x bredden).

Totalt

Liter

kg