Nyhetsbrev December

Träbyggnader – en möjlighet eller ett problem? Trä är ett klimatsmart byggmaterial. Lätt att bearbeta, har låg vikt i jämförelse med betong och stål, men är samtidigt brännbart och känsligt för fukt. Allt fler stora och eller höga träbyggnader uppförs. Träet kan utgöra bärande konstruktion, fasadbeklädnad eller synliga ytskikt invändigt.

Läs mer »

Nyhetsbrev September

Marknadens enda godkända ventilerade brandstopp För att förhindra bl. a. mögel och röta behöver fasader och vindsutrymmen ventileras. Detta är inga konstigheter i sig utan helt självklart, men ibland finns även brandtekniska krav på dessa hålrum och öppningar, och då blir det emellanåt tydligen lite knepigare. Vi förstår däremot inte

Läs mer »

Luftspaltsventil 50 mm

Nu kan vi erbjuda FB Luftspaltsventil med 50 mm djup, som passar för 45 mm läktning i fasad och takfot. Kontakta oss på 0303-65420 för mer information.

Läs mer »