Aithon A90H för betong

Lidingö nya Simhall— Genom att brandskyddsmåla betongytor sparar vi tid, pengar och miljö säger Johnny Hessler på COBAB som just nu arbetar med uppförandet av Lidingö nya simhall. Andra metoder skulle innebära mer arbete och materialåtgång och dessutom medföra betydligt större klimatpåverkan, fortsätter han. När Johnny Hessler använder ordet klimatpåverkan syftar han

Läs mer »

CE-märkning färg och lack

CE-märkning färg och lack Nu har vi fått ETA för våra produkter Nordic QVFR, Nordic ES/VFR samt Nordic HW01 & HW02 ETA 23-0389 HW02 Klar File size: 176.53 KB Updated: 2023-11-22 Version: 1220-CPR-2371 Ladda ner Förhandsvisa ETA 23-0388 ESVFR, QVFR och HW01 Vit File size: 176.93 KB Updated: 2023-11-22 Version:

Läs mer »

Ny mekanisk dropplist för dörrar

“Dropplist PDB 411M” mekanisk röklist tätar glappet mellan dörr och golv, den skyddar mot brand, rök, ljud, ljus, skadedjur och intrång. Läs mer i bilagorna. Produktinfo Dropplist PDB411M File size: 636.29 KB Updated: 2023-09-29 Ladda ner Förhandsvisa Produktdatablad Dropplist PDB411M File size: 465.04 KB Updated: 2023-10-09 Ladda ner Förhandsvisa

Läs mer »

Brandskydd av betong i Tingstadstunneln

Förstärk brandskyddet på äldre betongkonstruktioner!Nu närmar man sig slutet av renoveringen av Tingstadstunneln. Där har man valt att måla undersidan av brobanplattorna och kröningsbalkarna med Aithon A90H för att förstärka brandskyddet. Tingstadstunneln Brandskydd av betong Brandskydd av betong

Läs mer »

Brandskydda hålrum

Vi vill påminna om vikten av att skydda din fastighetsinvestering på absolut bästa sätt mot att brand/gnistor tar sig in i hålrum i fasad och takfot. Läs mer i bilagan. Brandskydd skalskydd File size: 747.75 KB Updated: 2023-10-10 Ladda ner Förhandsvisa

Läs mer »

Brandskyddsmåla takstolar i trä till R60 med CON-RFB HS

Som ett led i sin produktutveckling genomförde Norska Takstolproducenternas Förening i samarbete medBiokjemi Norge AS en serie brandmotståndstester för takstolar med spikplåtar. Två tester genomfördes,båda utförda vid RISE Fire Research AS. Läs mer i bilagan. Takstolar skyddas med brandskyddsfärg September 23 File size: 263.68 KB Updated: 2023-10-10 Ladda ner Förhandsvisa

Läs mer »

Ny lageransvarig

Idag 15 augusti har Ulrica Karlsson börjat på Eld & Vatten. Hon kommer ta över efter Joel som ska börja studera. Vi önskar Ulrica hjärtligt välkommen till oss!

Läs mer »

Vindsbränder i flerbostadshushus

Vindsbränder i flerbostadshushus Den senaste tiden har ett antal vindsbränder fått uppmärksamhet Varför brinner vinden i ett flerbostadshus? Branden kan starta på vinden, i ett lägre beläget utrymme t.ex. en lägenhet eller mera sällan utvändigt mot fasaden. Den kan vara anlagd, uppstå genom tekniska fel eller ha mänskliga grunder som

Läs mer »