Vi söker säljare!

Säljare till Stockholmsregionen Brinner du för försäljning?Det gör vi med – samtidigt som vi vill brandtrygga byggnader. Det går bra för oss! Vi växer och söker därför ytterligare säljare. EOV befinner sig i en expansiv fas, där du som säljare kommer att ha en stor del i vår fortsatta utveckling. Du

Läs mer »

Nyhetsbrev Januari

Kan ventilerade luftspalter verkligen skyddas mot brandspridning momentant? Om en osanning upprepas tillräckligt många gånger, blir den sann då? En av våra kollegor i branschen skriver så här på sin hemsida: ”Boverkets Byggregler kräver att en brandtätning skall vara så tät att inga lågor eller heta brandgaser tränger genom initialt.

Läs mer »

Nyhetsbrev December

Träbyggnader – en möjlighet eller ett problem? Trä är ett klimatsmart byggmaterial. Lätt att bearbeta, har låg vikt i jämförelse med betong och stål, men är samtidigt brännbart och känsligt för fukt. Allt fler stora och eller höga träbyggnader uppförs. Träet kan utgöra bärande konstruktion, fasadbeklädnad eller synliga ytskikt invändigt.

Läs mer »

Nyhetsbrev September

Marknadens enda godkända ventilerade brandstopp För att förhindra bl. a. mögel och röta behöver fasader och vindsutrymmen ventileras. Detta är inga konstigheter i sig utan helt självklart, men ibland finns även brandtekniska krav på dessa hålrum och öppningar, och då blir det emellanåt tydligen lite knepigare. Vi förstår däremot inte

Läs mer »