Vi hittar brandorsaken

Efter en brand sker en utredning enligt lagen om skydd mot olyckor av räddningstjänsten, även polisen utreder i vissa fall för att utreda om det föreligger något brott. För försäkringsbolag och andra inblandade kan det vara viktigt att ta reda på brandorsaken och brandens förlopp. Resultaten från brandutredningarna ger information och kunskap om brandorsaker och brandförlopp så att liknande bränder kan förebyggas. Det kan också vara intressant ur ett ersättningsperspektiv vad som orsakat branden. Vi utför utredningar i hela landet åt flertalet försäkringsbolag och skadekonsulter.

Vi utreder stort som smått, från branden på Stureplan, bussgaraget i Hornsberg till kabelbränder i fordon.

Kontakta oss

0303-65420

info@eldochvatten.se

Brandutredningar/Utbildningar