Vindsbränder i flerbostadshushus

Vindsbränder i flerbostadshushus Den senaste tiden har ett antal vindsbränder fått uppmärksamhet Varför brinner vinden i ett flerbostadshus? Branden kan starta på vinden, i ett lägre beläget utrymme t.ex. en lägenhet eller mera sällan utvändigt mot fasaden. Den kan vara anlagd, uppstå genom tekniska fel eller ha mänskliga grunder som felaktigt handhavande, försumlighet, glömska etc.…

Detaljer

Debattinlägg Bygg & Teknik nr 5 2021

Vad styr vårt byggande? Är det förnuft, pengar, lagar eller något annat? Under en tid har det förts en debatt om hur våra byggregler ska vara utformade. Många vill se förändringar, tuffare regler, ibland friare regler, andra är nöjda som det är. Spelar det egentligen någon roll hur reglerna ser ut – när reglerna endast…

Detaljer

Nyhetsbrev Januari

Kan ventilerade luftspalter verkligen skyddas mot brandspridning momentant? Om en osanning upprepas tillräckligt många gånger, blir den sann då? En av våra kollegor i branschen skriver så här på sin hemsida: ”Boverkets Byggregler kräver att en brandtätning skall vara så tät att inga lågor eller heta brandgaser tränger genom initialt. Att uppfylla dessa krav –…

Detaljer

Nyhetsbrev December

Träbyggnader – en möjlighet eller ett problem? Trä är ett klimatsmart byggmaterial. Lätt att bearbeta, har låg vikt i jämförelse med betong och stål, men är samtidigt brännbart och känsligt för fukt. Allt fler stora och eller höga träbyggnader uppförs. Träet kan utgöra bärande konstruktion, fasadbeklädnad eller synliga ytskikt invändigt. Ibland i kombination med andra…

Detaljer

Nyhetsbrev September

Marknadens enda godkända ventilerade brandstopp För att förhindra bl. a. mögel och röta behöver fasader och vindsutrymmen ventileras. Detta är inga konstigheter i sig utan helt självklart, men ibland finns även brandtekniska krav på dessa hålrum och öppningar, och då blir det emellanåt tydligen lite knepigare. Vi förstår däremot inte varför då vi har marknadens…

Detaljer