CE-märkning färg och lack

CE-märkning färg och lack Nu har vi fått ETA för våra produkter Nordic QVFR, Nordic ES/VFR samt Nordic HW01 & HW02 ETA 23-0389 HW02 Klar File size: 176.53 KB Updated: 2023-11-22 Version: 1220-CPR-2371 Ladda ner Förhandsvisa ETA 23-0388 ESVFR, QVFR och HW01 Vit File size: 176.93 KB Updated: 2023-11-22 Version: 1220-CPR-2370 Ladda ner Förhandsvisa ETA…

Detaljer

Ny mekanisk dropplist för dörrar

“Dropplist PDB 411M” mekanisk röklist tätar glappet mellan dörr och golv, den skyddar mot brand, rök, ljud, ljus, skadedjur och intrång. Läs mer i bilagorna. Produktinfo Dropplist PDB411M File size: 636.29 KB Updated: 2023-09-29 Ladda ner Förhandsvisa Produktdatablad Dropplist PDB411M File size: 465.04 KB Updated: 2023-10-09 Ladda ner Förhandsvisa

Detaljer

Vindsbränder i flerbostadshushus

Vindsbränder i flerbostadshushus Den senaste tiden har ett antal vindsbränder fått uppmärksamhet Varför brinner vinden i ett flerbostadshus? Branden kan starta på vinden, i ett lägre beläget utrymme t.ex. en lägenhet eller mera sällan utvändigt mot fasaden. Den kan vara anlagd, uppstå genom tekniska fel eller ha mänskliga grunder som felaktigt handhavande, försumlighet, glömska etc.…

Detaljer

Nyhetsbrev Januari

Kan ventilerade luftspalter verkligen skyddas mot brandspridning momentant? Om en osanning upprepas tillräckligt många gånger, blir den sann då? En av våra kollegor i branschen skriver så här på sin hemsida: ”Boverkets Byggregler kräver att en brandtätning skall vara så tät att inga lågor eller heta brandgaser tränger genom initialt. Att uppfylla dessa krav –…

Detaljer